Mert mégiscsak ott legjobb!

0 Flares Filament.io 0 Flares ×


Már napok óta morfondírozott magában, hogy ez így nem jó: haza kéne mennie. Azon nyomban hozzá is fogott, elkezdte kihúzogatni a fiókokat, benézett a szekrénybe is, még az ágy alá is vetett egy pillantást, nehogy ott hagyjon valami fontosat. Aztán elkezdte a válogatást, az összekészítést, elővett mindent, ami kellhet: már ki is válogatta a zoknikat az alsó fiókból, volt közte fekete is, meg színes is, fölváltva; aztán kivett a szekrényből egy vadonatúj cipőt, ami még soha nem volt a lábán, aztán leült az ágyra. Mennie kéne már. Mégiscsak otthon a legjobb. Szusszant egyet, körülnézett, hogy nem jött-e be valaki a szobába, miközben Ő pakolt, de nem volt benn senki. Még a TV sem ment. Hát fölállt az ágyról és csomagolt tovább, előbb a zoknikat vette ki a táskából, majd a cipőt is, azt egy kicsit forgatta, simogatta, dédelgette: jó lesz az még valakinek a családból, talán az egyik unokának. Aztán visszatett megint mindent a táskába. Mi kellhet még – gondolkodott el, majd belebújt a papucsába és kiment az előszobába.
Ott megállt a tükör előtt, két kezével lesimította a haját, lesöpörte a hálóingét, egy kicsit előre, majd hátra billentette magát, mint aki nem tudja, mit is csináljon. Aztán hálóingére fölvette a nagykabátot, kezébe vette a botját és kopogva-totyogva odalépett a bejárati ajtóhoz, kinyitotta, majd a kis-terasz ajtaját is, kivette a kulcsot a zárból és kilépett az udvarra. Hideg volt, de Ő ezt nem érezte: menni kell már, haza, mert ott mégiscsak jobb! Lelépett a terasz lépcsőjén, elcsoszogott a kerti-utcai kapuhoz, betette a kulcsot, óvatosan kinyitotta a kiskaput, lassan kilépett, csoszogva megfordult, hogy közben majdnem leesett a lábáról a papucsa, nagy-nehezen beillesztette a zárba a kulcsot és bezárta a kiskaput. Aztán jobbra nézett, majd balra, nem tudta merre induljon el haza, mert mégiscsak ott legjobb! Aztán bedobta a kertbe a kulcsot, arra már úgysem lesz szüksége.
Akkor már kiabálva rohant utána az unokája: Mama, jöjjön vissza az ágyba, mindjárt hozzuk a reggelijét!
Pedig már Ő is becsomagolt, hogy elinduljon Londonba …
2017.11.07.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Hozzászólás