2022. október 13. nap bejegyzései

NYÍLT LEVÉL VEREBÉLYI GÁBOR ÁKOSNAK

VEREBÉLYI GÁBOR ÁKOSNAK

Tankerületi igazgató

Váci Tankerületi Központ

VÁC

akos.verebelyi@kk.gov.hu

 

URAM!

Tudja: a nyilvánosság nagy úr!

Az interneten elolvashattam (elolvashattuk) fenyegető levelét, amit egy tanárnőnek, tanárnak írt, aki a pomázi Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnázium intézményben tanít. Levelében azt írja: „Sajnálattal értesültem arról, hogy Ön 2022. október 5. napján nem vette fel a munkát. Miután ebben az időben a Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban jogszerű sztrájk nem lett meghirdetve, Ön jogosulatlanul maradt távol a munkától. Az iskolába járó gyermek tankötelezettségének tesz eleget, tanulni jár az iskolába. Az órák elmaradása, az előre be nem jelentett munkabeszüntetés korlátozza a tanulók tankötelezettségének teljesítését. FELHÍVOM FIGYELMÉT, HOGY AMENNYIBEN A MUNKAFELVÉTELT ISMÉTELTEN MEGTAGADJA, AZ A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONYBÓL EREDŐ LÉNYEGES KÖTELEZETTSÉGÉNEK SZÁNDÉKOS, JELENTŐS MÉRTÉKBEN TÖRTÉNŐ MEGSZEGÉSÉNEK MINŐSÜL ÉS ALAPOT AD A MUNKÁLTATÓI RENDKÍVÜLI FELMENTÉSRE. (kiemelés tőlem)”.

URAM!

Számos más iskolában is – az önével szó szerint megegyező – levelet vehettek és vehetnek kézbe tanárnők, tanárok. Úgy tűnik számomra (számunkra): ön és tankerületi felügyelő társai parancsot kaptak, amit gondolkodás nélkül végrehajtanak. Ez minősíti az egész oktatási rendszerünket és a parancsot kiadót, viszont nem menti föl önt, önöket! Tudniuk, ismerniük kell(ene): a tanárnők, tanárok helyzetét; a sztrájk jogszerű lebonyolításának lehetetlenségét; a korábbi országos – diákok és civilek, valamint pedagógusok részéről történt – jelzéseket, tiltakozásokat, tüntetéseket. Ön és társai azokat semmibe veszik, nem törődnek a kétségbeesett kiáltásokkal! Az elefántcsont tornyukba „menekülnek”, néhol már a telefonjukat is titkosítják, nem gondolkodnak el azon: vajon hova vezet ez?!

„Ha nincs tanár, nincs jövő!” skandálja az egész ország – és ön, valamint társai a „nincs”-ért tesznek, a „nincs”-ért adják nevüket, arcukat. Sőt: miért nem veszi észre, éppen maga, maguk cselekednek úgy (kirúgnak tanárnőket, tanárokat), hogy a tanulók nem tanulhatnak majd, mert nem lesz elég tanárnő, tanár! Maga, maguk nem teljesítik kötelezettségeiket! Szégyellje magát, szégyelljék magukat!

CINKOSOKKÁ váltak mára!

Önöknek is lehetnek, vannak gyerekeik. Hogyan néznek a szemükbe? Mit mondanak nekik? Hogyan magyarázzák meg a megmagyarázhatatlant?!

„NEM HAGYJUK!” – zúg minden felől, nem hallja, hallják?!

URAM!

Ismeri ön Petőfit?!

 

„Jegyezd vele az égre

Örök tanúságúl:

Habár fölűl a gálya,

S alúl a víznek árja,

Azért a víz az úr!”

 

Radnai György

egy nyugdíjas nagypapa, akinek unokái tanulni szeretnének még

  1. 10. 13. csütörtök kétszáz-harmincadik nap